TREILER

Το παρόν Ιστολόγιο έχει σκοπό να περισώσει & να προβάλλει τη ρουμελιώτικη ιστοριολαογραφία -

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

"Βίος Κατζαντώνη"

«ΒΙΟΣ ΚΑΤΖΑΝΤΩΝΗ»
-Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΠΙΝΑΣΑΣ-
(Κεφ. Η΄, "Ετέρα μάχη του Χασάν Μπελούς", από το
βιβλίο "Βίος Κατζαντώνη" Επ. Φραγγίστα 1862)

Η μάχη αυτή έγινε το 1808 και είναι η 2η μάχη του Κατσαντώνη με τον Χασάν Μπελούς μετά την πρώτη που έγινε στου Πουλιού τη Βρύση, όπου το 1806 τον κατατρόπωσε μαζί με τους 500 Αλβανούς του!
"Ο χασάν Μπελούς, μετά την φοβεράν ήτταν την οποίαν υπέστη κατά την μάχην ήν είχε συνάψει μετά του Κατζαντώνη εις του Πουλιού τη Βρύσιν, επροσπάθει παντί σθένει να αποφεύγει την μετ' αυτού συμπλοκήν και περιδιαβάζων απλώς τας πόλεις και χωρία επροσποείτο ότι τον κατεδίωκε, καταληφθείς δε τον Ιανουάριον του 1808 υπό δριμέως και δυσκαρτερήτου (ανυπόφορου) ψύχους, απεφάσισε να διανυκτερεύσει εις το χωρίον ΣΠΙΝΑΣΑ της Ευρυτανίας όπερ κατά συγκαιρίαν ήτον υπό του Κατζαντώνη προκατειλημμένον, διαμοιράσαντος τους υπ' αυτόν εις τας καλλιτέρας των οικιών. Φθάσας λοιπόν ο Χασάν Μπελούς εις την άκραν του χωρίου μετά τριακοσίων μαχητών και μη ειδών την εν αυτώ διαμονήν του Κατζαντώνη, διέταξε τους στρατιώτας να διαμοιρασθώσιν αναλόγως εις τας διαφόρους οικίας και ούτω ενώ εισήρχετο εν τω χωρίω, αντί πάσης άλλης φιλοφρονήσεως ήν εκ μέρους των χωρικών κατά το σύνηθες περιέμενεν, υπεδέχθη υπό ραγδαίου πυροβολισμού τον οποίον παρηκολούθησε πεισματώδης και πολυαίμακτος συμπλοκή, ήτις συνοδευομένη μετά των γοερών φωνών τας οποίας εξέπεμπον οι δυστυχείς κάτοικοι καταληφθέντες υπό τρόμου, παρίστα θέαμα φρικτόν. Διαρκεσάσης δε της καρτεράς ταύτης μάχηςεπί μίαν περίπου ώραν, καθ' ήν ο Χασάν Μπελούς μάτην ηγωνίσθη να κυριεύσει το χωρίον οι Κατζαντωναίοι επέπεσον ακράτητοι κατ' αυτού και ούτω έτρεψαν αυτόν εις φυγήν εν μεγίστη αταξία, διώξαντες τούτον, μέχρι του εις τους πρόποδας του ρηθέντος χωρίου κειμένου ποταμού. Μετά δε τούτο επανήλθον ενδόξως εις τα ίδια φέροντες κατά την συνήθειάν των πολλάς κεφαλάς, φονευθέντων και πνιγέντων εκ μεν του Χασάν Μπελούς περί τους τεσσαράκοντα, εκ δε των Κατζαντωναίων, εφονεύθη είς και επληγώθησαν τέσσαρες."
Πηγή: Facebook Ioannis  Elatos Makkas
Επιμέλεια-Ανάρτηση: Τάκης Ευθυμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: