TREILER

Το παρόν Ιστολόγιο έχει σκοπό να περισώσει & να προβάλλει τη ρουμελιώτικη ιστοριολαογραφία -

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Ληστεία Βουλευτού Φθιώτιδος το 1846

ΛΗΣΤΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΤΟ 1846

Γράφει ο Παν. Γεωρ. Δημάκης
Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αμφικλείας-Ελατείας

Γνωστού όντος, ότι η εγκληματικότητα και παραβατική συμπεριφορά αυξάνεται, με γεωμετρική πρόοδο, όταν υπάρχει κοινωνική αδικία, μεταβάλλει τους όρους της οικονομίας, όταν υπάρχει αίσθημα κοινωνικής απαξίωσης των κατεστημένων και δημιουργείται μία νέα συνθήκη διαβίωσης στα κοινωνικά στρώματα, που δεν αποδέχονται ή αργούν να τη συνειδητοποιήσουν. Πράγματι σήμερα, το αίσθημα ασφαλείας βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αφού οι κλοπές, οι ληστείες, οι διαρρήξεις είναι καθημερινό φαινόμενο, που τείνει να διαχυθεί από τις Πόλεις μέχρι τους μικρότερους Οικισμούς, με αποτέλεσμα κυρίως οι αδύνατοι υπερήλικες, οι μοναχικοί, οι γυναίκες, να έχουν απώλεσει ήδη το αίσθημα ασφαλείας, που με τόσο κόπο είχε κατακτηθεί. Όταν οι παλαιότερα οι πόρτες ήταν ανοιχτές, ουδείς προέβλεπε ότι αργότερα θα χρειάζονταν τόσο πολύπλοκα μέσα παθητικής αμύνης, πόρτες και κλειδαριές ασφαλείας, σιδερένια κάγκελλα, συναγερμούς κλπ. Το φαινόμενο αυτό είναι σύνθετο και έχει προκύψει από την απρονοησία των υπευθύνων που επέτρεψαν την αλόγιστη είσοδο στη χώρα μας κάθε λογής ανθρώπων, που και αν δεν είχαν τα ίδια κοινωνικά κριτήρια, η έλλειψη εργασίας τους οδηγεί ασφαλώς, στην παραβατική συμπεριφορά. Αφορμή του σημειώματος αυτού είναι η συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων της 26ης Ιανουαρίου του 1846, όπου καταγγέλεται ότι "... η πρωτεύουσα της χειρίστου από τινος ευρίσκεται κατάστασιν, διότι και ληστείας κατά την Πειραϊκή οδός και μίαν ώραν μακράν των Αθηνών λήστευση του βουλευτού* Φθιώτιδας και ο οβελισμός και ωμός θάνατος χωρικού...". Αυτά περιγράφονται στα πρακτικά μαζί με τις καταχρηστικές ενέργειες  στρατιωτών στην Χασιά1, στα χωριά, ακόμη και κλοπή από αστυνομικούς κλητήρες κλπ. Όταν το σύστημα πάσχει ακόμα και οι θεσμικοί φύλακες παρασύρονται από το αίσθημα της ατιμωρησίας.
 Οι άμαξες εκτελούσαν τα δρομολόγια Αθηνών-Πειραιώς από τον παλαιό καρόδρομο, που αναφέρουν πολλοί περιηγητές. Ο δρόμος αυτός που διέσχιζε την πεδιάδα, περνώντας μέσα από στενωπούς, ρεμματιές έδινε την ευκαιρία στους καραδοκούντες ληστές, που αυτή την εποχή καταδυνάστευαν την ύπαιθρο της Αττικής, να ληστεύουν τους επιβάτες και να λεηλατούν τα εμπορεύματα.


Παρατίθενται το ακριβές τμήμα της συνεδριάσεως της Βουλής των Ελλήνων της 26ης Ιαν. 1846, όπου εκτός της ληστείας του Βουλευτού Φθιώτιδος και άλλες παραβατικές και εγκληματικές πράξεις αναφέρονται μέχρι και σούβλισμα χωρικού στα περίχωρα της πρωτευούσης από τους ληστές (Κιούρκα), κατεδάφισις εν αγνοία του ιδιοκτήτου της οικίας του κλπ. Μοιάζει εφιαλτική αυτή η εικόνα μιας εποχής, όπου το Ελληνικό Κράτος δεν είχε λύσει τα προβλήματα του και σήμερα φαίνονται στον ορίζοντα ανάλογα σήματα κινδύνου. Το ακριβές κείμενο της συνεδρίασης έχει ως ακολούθως.

“…Επί δε της ασφαλείας, επειδή προς ανασκευήν των διϊσχυρισμών των κατά του υπουργείου αγορευσάντων προσηνέχθη παρά του πρωθυπουργού παράδειγμα η πρωτεύουσα, δια τούτο παρατηρώ ότι και ταύτης η ασφάλεια εις την χειρίστην από τινός ευρίσκεται κατάστασιν, διότι και ληστείαι κατά την Πειραϊκήν οδόν, και μίαν ώραν μακράν Αθηνών λήστευσις του Βουλευτού Φθιώτιδος, και ο οβελισμός και ωμός θάνατος χωρικού περί την κώμην Τσούρκα, και καταλύσεις 40 στρατιωτικών εν Χασσά, πολυειδώς καταθλιβόντων τους χωρικούς, και η τίνος νεήλυδος ενταύθα κλοπή παρά των κλητήρων της Αστυνομίας, χωρίς να ανακαλυφθώσι τα κλαπέντα, και αυτή η πρόσφατος κατεδάφισις της οικίας τινός των πολιτών παρά της εξουσίας εναντίον του 12 άρθρου του Συντάγματος, και εν αγνοία του ιδιοκτήτου, μαρτυρούσι την αθλίαν δυστυχώς και της πρωτευούσης κατάστασιν. Εκ τούτων δ’ όλων τα μάλιστα κατακριτέα ή κατά το παρελθόν διαγωγή της Κυβερνήσεως καταφαίνεται, και αυτή παραβιάσασα τα άρθρα 2,12,32,66,72 κα ι105 του Συντάγματος αποδεικνύεται, ότι δε και το Ε΄ ψήφισμα και εις την Βουλήν μες απόκειται αληθώς τα τοιαύτα να υποβάλη εις τον Βασιλέα δε το κακόν τούτο να θεραπεύση…”.

* Το 1846 Βουλευταί Φθιώτιδος ήσαν οι ΙΩ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ. ΓΡΙΖΑΝΟΣ (1844-1847)
1. Η Χασιά, όπως και τα Κιούρκα ήταν και τότε όπως και τώρα, χωριά της Αττικής.

Επιλογή-Ανάρτηση: Τάκης Ευθυμioυ

Δεν υπάρχουν σχόλια: